Lưu trữ Long An - 【 Chủ Đầu Tư 】

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Đang Bán
Giá: Chiết khấu 15% trên số tiền vượt.
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 30%
Đang thi công xây dựng
tốt
Giá: 2.5 tỷ
  • Số căn hộ: 50
  • Mật độ xây dựng:
Đang bán